Machtsbronnen van leidinggevenden

In organisaties beschikken leidinggevenden over verschillende machtsbronnen om invloed op hun werknemers uit te oefenen. De volgende typeringen worden onderkend: positieve sanctiemacht (beloningsmacht); negatieve sanctiemacht (sanctionele macht); formele macht (legitieme macht); referentiemacht (identificatiemacht); deskundigheidsmacht (macht van de expert).