Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Afgekort MVO. MVO betekent dat we rekening houden met het effect van onze organisatie op het milieu en de mensen binnen en buiten het bedrijf. Het gaat bij MVO om een verantwoord evenwicht tussen de financiële aspecten van de bedrijfsvoering (winst, economisch rendement en garantie op continuïteit) en sociale en ecologische aspecten (mens en milieu). Dat houdt in: zorgen voor mens en omgeving met behoud van de nodige en noodzakelijke winst. Deze drie aspecten worden ook wel aangeduid als de drie P’s: people, planet, profit.