Maatschappelijk kapitaal

Het nominale bedrag aan aandelen dat een onderneming volgens de statuten maximaal mag uitgeven.