Loon-prijsspiraal

Het effect van elkaar opjagende inflatie en lonen. Veroorzaakt door het doorberekenen van loonstijgingen in de prijzen enerzijds en het doorberekenen van prijsstijgingen in de lonen anderzijds. Zie ook prijscompensatie.