Logistieke specificatie

De logistieke specificatie beschrijft de voorwaarden waaronder de levering dient te gebeuren, wat de leveringstermijn is, wat de reactietermijn is, waar de voorraden komen te liggen, hoe snel reserveonderdelen kunnen worden verkregen, hoe de afvoer van verpakkingsmateriaal is geregeld, enzovoort.