Liquiditeit

De mate waarin een bedrijf in staat is aan haar kortetermijnverplichtingen te voldoen.