Liquide middelen

Het geld waarover een bedrijf direct kan beschikken. Bijvoorbeeld kasgeld of het positieve banksaldo. Zie ook balans.