Limited service groothandel

Vervult slechts een beperkt aantal distributiefuncties. Hierbinnen worden vormen onderscheiden als cash-and-carrygroothandel, desk jobber en van-seller.