Licentie

Bij intellectueel eigendom: een gebruiksrecht dat door een rechthebbende verleend wordt aan een ander.