Lexicografische beslismethode

Non-compensatorische offertevergelijkingstechniek. De offertes worden eerst beoordeeld en vergeleken ten aanzien van het belangrijkste criterium. Als één offerte op dit punt de beste is, wordt deze offerte gekozen. Als er twee of meer offertes op dit criterium gelijk scoren, worden deze offertes beoordeeld op hun score op het op een na belangrijkste criterium, enzovoort. Dit proces wordt herhaald totdat er één offerte overblijft of alle criteria behandeld zijn.