Levertijdbewaking

Gerichte acties om geplaatste bestellingen op het overeengekomen tijdstip geleverd te krijgen. Er zijn verschillende acties te onderscheiden: chasseren, rappelleren, reclameren en expediting.