Leveringshandeling

Een feitelijke handeling of formaliteit waardoor het te leveren goed in de macht wordt gebracht van de gerechtigde.