Leveringsbetrouwbaarheid

Mate waarin de leverancier zijn leveringsverplichtingen ten aanzien van leveringsdatum en hoeveelheid is nagekomen.