Levering met de lange hand

Longa manu. Bezitsverschaffing waarbij de houder voor de vervreemder houder voor de verkrijger wordt (houder verandert niet, bezitter wel). Zie ook bezitsverschaffing.