Levering met de korte hand

Brevi manu. Bezitsverschaffing waarbij de verkrijger reeds houder was voor de vervreemder (houder wordt bezitter). Zie ook bezitsverschaffing.