Leveranciersverklaring

Begrip uit de kwaliteitszorg. Verklaring die de leverancier bij levering van goederen meelevert, waarin hij verklaart dat de goederen aan de overeengekomen eisen voldoen en dat hij hierop heeft gecontroleerd.