Leveranciersselectieproces

Proces waarbij op basis van een vooraf vastgesteld doel in opeenvolgende fasen afwegingen worden gemaakt tussen verschillende alternatieve leveranciers. In elke fase kunnen leveranciers afvallen.