Leveranciersaudit

Een leveranciersdoorlichting van een al bekende leverancier. Betreft het verifiëren van de reeds bij de afnemer bekend staande kenmerken. De audit leidt tot de vaststelling van feitelijke gegevens betreffende de leverancier.