Letter of intent

Een voorovereenkomst die de bedoeling van partijen weergeeft om met elkaar een overeenkomst aan te gaan.