Leidse octaëder

Model van Van der Vlist. Beschrijft zes variabelen die bepalend zijn voor het goed functioneren van een organisatie: organisatiedoelen, organisatiestrategie, organisatiestructuur, technologie, de mensen in de organisatie en organisatiecultuur. Deze variabelen hangen onderling sterk samen en beïnvloeden elkaar.