Leerstijlen van Kolb

Model dat is gebaseerd op twee uitersten in leren: abstract leren tegenover concreet, op ervaring gebaseerd leren, met daarin vier kwadranten, die elk voor een verschillende leerstijl staan: doen, bezinnen, beslissen en denken. Zie ook leercyclus van Kolb.