Leerschool

Een van de leerscholen van strategieontwikkeling (zie aldaar). Bij deze school gaan we er in grote lijnen vanuit dat de strategen leren van wat er gebeurt; ze beschrijven de huidige situatie en schrijven niet voor. Leren doen we in een collectief systeem en staat centraal in de organisatie. Een belangrijk element is de opgedane kennis van een organisatie: welke kennis is binnen de organisatie aanwezig en wat wordt ermee gedaan?