Leercyclus van Kolb

Model over, een vorm van leren waarbij gebruik wordt gemaakt van ervaringen uit de praktijk. In dit model verbeeldt Kolb het leren van de mens als een cyclisch proces. Zie ook leerstijlen van Kolb.