Lean Six Sigma

Combinatie van uitgangspunten binnen lean-denken en Six Sigma-denken. Doel: product of dienst zo snel mogelijk en met een zo’n hoog mogelijke kwaliteits-standaard leveren en dit alles tegen zo laag mogelijke kosten binnen de totale supply chain. Zie ook House of Lean Six Sigma, lean en Six Sigma.