Lead time

De tijd tussen het reageren op de feitelijke verkopen en de levering. Als de lead time te lang is, dan loopt een (handels)bedrijf het risico om óf met onverkoopbare voorraad te blijven zitten (en deze dus te moeten afprijzen) óf om te weinig voorraad te hebben (en dus nee te moeten verkopen).