LCL

Afkorting van lower control limit, onderregelgrens. Zie aldaar.