Lastpaksegment

Segment in de accountportfolio (zie aldaar) waarbij de leverancier een slechte concurrentiepositie heeft en de klant niet aantrekkelijk is voor de leverancier.