Kwaliteitskosten

Kosten die worden gemaakt om te voldoen aan de kwaliteit, vermeerderd met de kosten die worden gemaakt indien toch niet wordt voldaan aan de kwaliteit. De kwaliteitskosten kunnen we onderverdelen in drie hoofdgroepen: preventiekosten, beoordelingskosten en faalkosten (zie aldaar).