Kwaliteitsborging

Het geheel van alle geplande en systematische acties die nodig zijn om in voldoende mate aan de klant het vertrouwen te geven dat de onderneming in staat is om consequent een product of dienst te realiseren dat voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en dat tegen zo gering mogelijke kosten.