Kwaliteitsbeleid

Het deel uit het beleid dat expliciet betrekking heeft op proces- en productdoelstellingen.