Kwaliteitsaudit

Systematisch en onafhankelijk bedrijfsonderzoek naar de mate waarin aan de gestelde regels wordt voldaan. Onderscheid wordt gemaakt in externe, extrinsieke en interne audits.