Kwaliteit

De mate waarin de eigenschappen van een product of dienst in overeenstemming zijn met de gerechtvaardigde verwachtingen, gezien de gebruiks- of ervaringssituatie.