Kwalitatieve prognose

Prognose zonder getalsmatige uitkomst. Betreft een analyse van de factoren die de toekomstige ontwikkelingen kunnen beïnvloeden. Zie ook prognosemethoden.