Kostenplaatsmethode

Een verbijzonderingsmethode. Ook wel productiecentramethode genoemd. Allereerst worden de indirecte kosten verdeeld over hoofdkostenplaatsen. Vanuit de hoofdkostenplaatsen worden de kosten (veelal met mensuurtarieven of machine-uurtarieven) doorbelast aan kostendragers: de producten of diensten.