Kostenleiderschap (strategische focus)

Engels: operational excellence. Mogelijke strategische focus van een organisatie. Kostenleiders willen door het bereiken van een optimum tussen prijs, kwaliteit en koopgemak een positie innemen die geen enkele concurrent kan evenaren. Gevolg van deze strategische keuze is dat alle interne én externe processen optimaal gestroomlijnd moeten zijn. Zie organisatiestrategie volgens Treacy en Wiersema.