Kosteninflatie

Inflatie die optreedt als een ondernemer zijn kostenstijgingen doorberekent in zijn prijzen. Met name deze inflatie is relevant voor een inkoper. De leverancier moet in staat zijn de oorzaak van deze inflatie aan te tonen en de inkoper moet dit aan de hand van allerlei statistische gegevens kunnen natrekken. Voorbeelden van kosteninflatie zijn loonkosteninflatie en autonome inflatie (zie aldaar).