Kostendrager

Het product dat of de dienst die door middel van het verkopen ervan de gemaakte kosten ‘naar de afnemer draagt’.