Kostenaanjager

Begrip uit activity based costing (zie aldaar). In het Engels cost driver genoemd. Factor die bepalend is voor de kosten die de uitvoering van een activiteit met zich meebrengt. De kostenveroorzakende factor moet zodanig worden gekozen dat daarmee het inspanningsniveau wordt uitgedrukt in tijd en capaciteit en dat daarmee de kosten per activiteit grotendeels worden bepaald.