Kort vreemd vermogen

Andere term voor kortlopende schulden. Zie aldaar.