Koopgedrag

Het koopgedrag van een organisatie bepaalt de rol en de positie van de inkoper. Er worden drie groepen van variabelen onderscheiden die invloed hebben op het koopgedrag van organisaties: (1) de aard van het product (zie model van Fisher); (2) het type organisatie van de inkoper (denk bijvoorbeeld aan omvang, cultuur en wijze van budgettering); (3) taakgebonden en niet-taakgebonden variabelen.