Koop op proef

Overeenkomst onder opschortende voorwaarde dat het gekochte voldoet, gelet op de bruikbaarheid van de zaak en de geformuleerde doelstelling.