Koop op monster

Koop waarbij een hoeveelheid soortzaken wordt verkocht die in kwaliteit moet overeenkomen met het getoonde monster.