Koop met eigendomsvoorbehoud

Koop waarbij de verkoper bedingt dat hij eigenaar van de afgeleverde zaken blijft tot het moment dat zij betaald zijn.