KOOP

Afkorting van klantenorderontkoppelpunt. Zie aldaar.