Knock-out criterium

Een criterium dat zo belangrijk is voor de inkopende organisatie, dat als de leverancier niet kan voldoen aan dat criterium, de rest van zijn offerte dat gebrek niet kan compenseren.