Klassiek besturingsmodel

Veel verandertrajecten worden opgezet vanuit klassieke besturingsmodellen, die alleen gebaseerd zijn op interventies in de formele organisatie. Belangrijke veranderingen slagen echter pas echt als medewerkers hun gedrag ook daadwerkelijk in de gewenste richting aanpassen.