Klantenorderontkoppelpunt

Afgekort KOOP. Het punt in de organisatie tot waar de klantenorder doordringt. Op dit punt komen door orders gestuurde en door vraagvoorspelling (prognoses) gestuurde activiteiten bij elkaar.