Klant-leveranciersrelaties volgens Bensaou

Matrixmodel waarbij naar de klant-leverancierrelatie wordt gekeken vanuit twee perspectieven. Voor de indeling wordt uitgegaan van de specifieke investeringen die door leverancier en afnemer worden gedaan in de relatie. Deze investeringen bepalen de mate van afhankelijkheid. Ze kunnen zowel financieel als niet financieel van aard zijn. Zie verder het schema.