Klacht

Het al dan niet terecht teleurgesteld zijn in een verwachting. Onder te verdelen in objectieve en subjectieve klachten (zie aldaar).