Keuringsinstructie

Instructie voor het uitvoeren van een keuring. Hierin zijn de volgende zaken opgenomen: de te meten producteigenschappen; de keuringsintensiteit; de registratie van gegevens en andere kwaliteitsinformatie; de keuringsstatus van de producten.